ZWIĄZEK SYBIRAKÓW

KLUB PAWŁODARCZYKA

Sztandar Ogólnopolskiego Klubu Pawłodarczyka odznaczony medalem PRO PATRIA