ZWIĄZEK SYBIRAKÓW

KLUB PAWŁODARCZYKA

I inauguracyjny Zjazd Ogółnopolskiego Związku Sybiraków Pawłodarczyków - Kiekrz k/Poznania 1999

 

zjazd1995Pierwszy Zjazd Pawłodarczyków odbył się w Kiekrzu koło Poznania w dniach 19-20.03.1999 r. Został na nim powołany Ogólnopolski Klub Pawłodarczyka, zostały też wybrane władze Klubu. Na Prezesa wybrano Wincentego Dowojnę z Poznania. Do Zarządu weszły też następujące osoby:
       Ludwika Guriew z Łobza
       Stanisława Chęcińska z Łagowa
       Danuta Maciejewska z Poznania
       Stanisław Aleksandrowicz z Torunia.
Na pierwszy Zjazd w Kiekrzu przyjechało 60 Pawłodarczyków. Gośćmi byli także: parlamentarzyści, Przewodniczący Rady Miasta Poznania, Prezes Oddziału Związku Sybiraków w Poznaniu. Uczestniczyły w nim również trzy Polki z Pawłodaru: Irena Lisicka - Vice-Przewodnicząca Związku Polaków w Kazachstanie. Oraz Waleria Kuźmienko i Ludmiła Jakuszewska.

Dyskutowano o warunkach życia Polaków w Kazachstanie, oraz o nowelizacji ustawy o repatriacji.

Stanisława Chęcińska, członkini grupy założycielskiej, podzieliła się ze zgromadzonymi swoimi refleksjami z wyjazdu do Pawłodaru; powiedziała m.in.: „Wzięłam udział w tej trudnej wyprawie. Na cmentarzu w Pawłodarze odnalazłam jedyny polski grób – grób mojego ojca. Był bardzo zniszczony, ale można było odczytać napis wyryty gwoździem w betonie: Bazyli Kuc s.Jana 1893-1944 – Kucki – Polska. To istny cud, że ten nagrobek przetrwał 52 lata, podczas gdy inne groby (a było ich tam wiele) prawie nie istnieją; tkwią gdzie niegdzie żelazne kikuty krzyży i zardzewiałe nieczytelne tabliczki. Odnowiłam nagrobek ojca.  Z 11 osób, które wzięły udział w tej wyprawie, tylko dwie odnalazły groby swoich bliskich”.

O pobycie grupy założycielskiej w Pawłodarze mówił też profesor S.Aleksandrowicz; także o czynionych staraniach w celu dotarcia do miejscowego archiwum, z nadzieją, że zawarte w nim informacje odsłonią dotąd nieznane, tragiczne losy Polaków deportowanych do okręgu pawłodarskiego w 1940 i 1941 roku. 
Uczestnicy Zjazdu podjęli uchwały:
        1. O przyjęciu nazwy: Ogólnopolski Klub Pawłodarczyka
        2. O podjęciu działań w celu zadbania o zachowane groby Polaków w Pawłodarze i wszystkich miejscowościach obwodu pawłodarskiego
        3. O różnych formach pomocy Polakom w Kazachstanie
        4. O zwołaniu II Zjazdu Klubu Pawłodarczyka w 2000 roku w Łagowie Lubuskim.
Na zaproszenie Klubu Pawłodarczyka oraz koła Poznań-Winogrady Związku Sybiraków, dzięki staraniom Prezesa Wincentego Dowojny, w dn. 05-11.06.1999 r gościła w Poznaniu 20-osobowa grupa Polaków z obwodu pawłodarskiego. 7 czerwca 1999 r grupa uczestniczyła w spotkaniu z Ojcem Świętym w Licheniu.
Podczas pobytu goście odwiedzili Poznań, Gniezno, Warszawę; zwiedzili gmach Sejmu RP i zostali podjęci obiadem przez członków Sejmowej Komisji ds. Kontaktów z Polonią. W Poznaniu zostali przyjęci przez Radę i Zarząd Miasta, oraz przez biskupa Grzegorza Balcerka. 
Na ręce naszych gości z Kazachstanu przekazaliśmy dary kościołom w Pawłodarze i Astanie.
Z kolei w dniach 01-02.07.1999 r w Ośrodku Rekolekcyjnym Archidiecezji Poznańskiej w Rościnnie został zorganizowany obóz szkolno-wypoczynkowy dla młodzieży pochodzenia polskiego z Kazachstanu. Wzięła w nim udział 70-osobowa grupa młodych ludzi w wieku 12-18 lat. Program obozu obejmował zajęcia z pogłębiania wiadomości na temat historii i kultury Polski, znajomości języka polskiego, a także katechizmu.