ZWIĄZEK SYBIRAKÓW

KLUB PAWŁODARCZYKA

II Zjazd Ogólnopolskiego Związku Sybiraków Pawłodarczyków – Łagów Lubuski 2000 rok.

2zjazdII Zjazd Klubu Pawłodarczyka odbył się w Łągowie Lubuskim w dniach 29-31 sierpnia 2000 r . Przyjechało 38 Pawłodarczyków, a ciężar przygotowań spotkania zdołała dzielnie udźwignąć Stanisława Chęcińska. Tym razem w gronie uczestników znalazł się nasz „kronikarz” Teofil Mikulski, który w I Zjeździe nie brał udziału z powodu choroby. Właśnie Teofil Mikulski nas, Pawłodarczyków, „pozbierał” nas w „Fotografii zbiorowej Polaków deportowanych do okręgu pawłodarskiego”. 

Na II Zjazd przyjechał z żoną, Heleną. Przywiózł też swoją najnowszą książkę „Biogramy jeńców”, wydaną w ostatnich dniach grudnia 1999 r tak jak poprzednio przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 

We wstępie do niej jest zamieszczone przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II:
       „ Z serca udzielam apostolskiego błogosławieństwa członkom Rodzin katyńskich, na drogę w modlitewnej pamięci, wierności i przebaczeniu”.
                                                                                                                                                  Watykan, 18.04.1996 r 
                                                                                                                                                        Jan Paweł II

Historyczno-biograficznym słowem wstępnym książka została opatrzona przez Wojciecha Wrzesińskiego.
Na 574 stronach książki „Biogramy jeńców” autor zamieścił życiorysy, a równocześnie akty zgonu, naszych Ojców, którzy zostali zamordowani przez NKWD w Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie i wielu innych miejscach, których nazwy do dziś budzą grozę.
Podczas II Zjazdu Klubu Pawłodarczyka podjęto uchwałę o zorganizowaniu wyjazdu do Pawłodaru w 2001 r .