ZWIĄZEK SYBIRAKÓW

KLUB PAWŁODARCZYKA

IV Zjazd Ogólnopolskiego Związku Sybiraków Pawłodarczyków - Rewal 2002
IV Zjazd Klubu Pawłodarczyka odbył się w dniach 14-17 czerwca 2002 roku. Do Rewala przyjechało 80 członków Klubu. Organizatorami Zjazdu byli koledzy ze Szczecina.
Zjazd oficjalnie otworzył Henryk Matuszak. Został odegrany Hymn Sybiraków. Minuta ciszy uczciliśmy zmarłych Sybiraków. Gość Zjazdu, Przewodniczący Rady Gminy Rewal, Alojzy Kral, podziękował za zaproszenie, mówiąc m.in. : „Chylę głowę przed państwem – jesteście częścią tragicznej historii”.
Na Zjeździe wybraliśmy na kolejną kadencję prezesa Klubu – został nim ponownie Wincenty Dowojna.
Do spędzenia kolejnych wakacji w Polsce zaprosiliśmy do Rościnna 55 dzieci z obwodu pawłodarskiego i Astany, w terminie 06.07 – 03.08.2002 r . Dzieci oprócz pogłębiania wiedzy o Polsce i polskiej tradycji, zwiedziły kilka miast, oraz zostały zaproszone do zwiedzenia Sejmu RP. Złożyliśmy też serdeczne podziękowanie księdzu dyrektorowi Domu Rekolekcyjnego w Rościnnie, za bezpłatne zakwaterowanie dzieci w Domu.
Uczestnicy IV Zjazdu wystosowali list do Prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa, w którym wyrazili podziękowanie za znaki pamięci o naszej gehennie w latach 1940-1946, w miastach i wsiach obwodu pawłodarskiego. Zwróciliśmy się też z prośbą o dbałość o te ostatnie groby i krzyże Polaków, które przetrwały przecież ponad 60 lat.
Odczytany został także list ambasadora RP w Astanie, w związku z odsłonięciem w Pawłodarze w dn. 4 grudnia 2001 roku tablicy upamiętniającej istnienie w latach 1941-1943 Delegatury Ambasady RP w Pawłodarze. 
Na ręce prezesa Dowojny biskup Astany Tomasz Peta przesłał list z podziękowaniem za dary ołtarza, otrzymane od nas.
Zdjęcie zbiorowe uczestników
Konferencja w pensjonacie JANTAR podcczas obrad Klubu.
Od lewej zasiadają: Wincenty Dowojna, nasz gość ks. Franciszek Szydłowski, Henryk Matuszak, wójt gminy Rewal Robert Straburski.