ZWIĄZEK SYBIRAKÓW

KLUB PAWŁODARCZYKA

IX Zjazd Ogólnopolskiego Związku Sybiraków Pawłodarczyków - Rewal 2007 - wrzesień Białystok
IX Ogólnopolski Zjazd Sybiraków w Rewalu w dniach 15-18 czerwca 2007 roku.
Zdjęcie zbiorowe uczestników.

Niedziela, 17 czerwca 2007 roku.

Podczas Mszy św. w Rewalu w intencji żyjących izmarłych Sybiraków Pawłodarczyków ofiarowaliśmy urnę z ziemią zgrobów naszych bliskich zmarłych na wygnaniu w latach 1936 -1946. Na urnie wyryto napisy autorstwa Krystyny Świertniak-Mateuszuk: Tu jest ziemia, w którą wsiąkały nasze łzy, oraz Bogu i ojczyźnie cierpienia swoje ofiarują Sybiracy.

Delegacja Klubu Pawłodarczyka z prezesem Wincenty Dowojną

uczestniczy w posiedzeniu wyjazdowym Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Białymstoku. Prezes Dowojna przekazuje na ręce prezesa ZGZS Tadeusza Chwiedzia urnę z ziemią z grobów Polaków. Na zdjęciu: Wincenty Dowojna, Krystyna Świertniak-Mateuszuk, Jerzy Kliber, Michał Makatun.

Urna z ziemią została ofiarowana Instytutowi Pamięci Narodowej w Białymstoku na ręce dyrektora prof. Cezarego Kuklo.

Wręczali Tadeusz Szumowski wraz z Zofią Majchrowicz.

Białystok wrzesień 2007 roku.

Kolejną urnę odbiera metropolita białostocki ks. arcyb. Edward Ozorowski podczas Mszy św. w kościele pw. Ducha Św. Wręczają: Krystyna Świertniak-Mateuszuk, Zofia Majchrowicz, Tadeusz Szumowek.

Grób Nieznanego Sybiraka.