ZWIĄZEK SYBIRAKÓW

KLUB PAWŁODARCZYKA

X Jubileuszowy Zjazd Ogólnopolskiego Związku Sybiraków Pawłodarczyków - Rewal 2008
X Jubileuszowy Zjazd odbył się w Rewalu w dniach 26-30 czerwca 2008 roku.
Zdjęcie zbiorowe uczestników.

Uroczyst odsłonięcie i poświęcenie obelisku z tablicą pamiątkową

Na Pamiątkę X Rocznicy Istnienia Klubu Pawłodarczyka Uczestnicy Zjazdów Sybiracy. Czerwiec 2008 Rewal. Od lewaj: Zofia Majchrowicz, Tadeusz Barański, zastępca dyrektora Centrum Kultury i Dziedzictwa Narodowego Edward Chudzik, prezes Wincenty Dowojna, Krystyna Świertniak-Mateuszuk, ksiądz Franciszek Szydłowski, ksiądz Wiesław Łuczko, Tadeusz Szumowski.

Obelisk z tablicą pamiątkową. Usytuowany na posesji przy Nadmorskiej Alei Spacerowej.

Wystawa Jubileuszowa: medale pamiątkowe 5-o i 10-o lecia Klubu, grawerton, folder, logo, tibitjejka i inne.

W 1940 roku byliśmy dziećmi.

Obecnie wyglądamy tak: Tadeusz Szumowski, Krystyna Świertniak-Mateuszuk, Tadeusz Barański, Marian Jonkajtys, Józef Świrko, Olga Tokina, Bułat Tokin, Jerzy Kliber, Roman Szablowski, Kazimierz Horba.

Święto Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie.

Marian Jonkajtys wręcza urnę z ziemią z grobów Polaków zmarłych w okręgu pawłodarskim w latach 10940-1946. Odbioru dokonuje pani dyrektor Henryka Mołodziejko. Przemawia prezes Związku Sybiraków z Augustowa pan Simson.