ZWIĄZEK SYBIRAKÓW

KLUB PAWŁODARCZYKA

XI Zjazd Ogólnopolskiego Związku Sybiraków Pawłodarczyków - Rewal 2009 - wrzesień Białystok
XI Ogólnopolski Zjazd Klubu Pawłodarczyka odbył się w Rewalu w dniach 28 maja do 1 czerwca 2009 roku.
OPIS FOTOGRAFII:
  1. ZDJĘCIE ZBIOROWE UCZESTNIKÓW.
  2. 31 maja 2009 roku kościół pw. Najświętszego Zbawiciela w Rewalu. Uroczysta Msza św. podczas której został poświęcony Sztandar Klubu Pawłodarczyka. Poczet Sztandarowy od lewej: Zofia Majchrowicz, Tadeusz Szumowski, Dorota Żurek.
  3. W procesji darów podczas Mszy św. ofiarowaliśmy ornat i stułę z wyhawtowanym logo Związku Sybiraków (Stanisława Chęcińska i Mieczysław Wójcik).
  4. Prezesi Stowarzyszenia Osadników Cywilnych i Wojskowych Kresów Wschodnich Janusz Szuba i Mieczysław Wójcik zbliżają się do stopni ołtarza z odznaczeniem dla księdza Franciszka Szydłowskiego - Medal Dziedzictwo Kresów Wschodnich. Zofia Majchrowicz dziękuje za liturgię Mszy św.
  5. Od lewej: Janusz Szuba i Mieczysław Wójcik, ksiądz K. Barzycki, ksiądz F. Szydłowski. Na ornacie księdza widzimy odznaczenie - Medal Dziedzictwo Kresów Wschodnich.
  6. Wiceprezes Stowarzyszenia Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich Janusz Szuba odznacza Medalem Dziedzictwo Kresów Wschodnich prezesa Wincentego Dowojno i Tadeusza Barańskiego.
  7. Białystok - wrzesień - Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. Pawłodarczycy z młodzieżą szkół Poznania zrzeszoną w Stowarzyszeniu Memoramus idą z naszym sztandarem wraz z kolegą Tadeuszem Szumowskim.
  8. Młodzież szkół Poznania z naszym transparentem oraz prezes Wincenty Dowojno.
  9. Białystok 2009 rok - wrzesień. Cmentarz w dzielnicy Starosielce. Poznańska młodzież z wychowawcami i Pawłodarczykami złożyła na grobie Jerzego Klibera kwiaty.
  10. Licheń czerwiec 2009 roku Pielgrzymka Pawłodarczyków. Poczet Sztandarowy w składzie: Tadeusz Szumowski, Józef Świrko, Stanisław Kulanda.