ZWIĄZEK SYBIRAKÓW

KLUB PAWŁODARCZYKA

XII Zjazd Ogólnopolskiego Związku Sybiraków Pawłodarczyków - Rewal 2010
XII Ogólnopolski Zjazd Klubu Pawłodarczyka w Rewalu w dniach 26-29 czerwca 2010 roku.
OPIS FOTOGRAFII:
  1. ZDJĘCIE ZBIOROWE UCZESTNIKÓW.
  2. Msza św. w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Rewalu w intencji Pawłodarczyków. Wprowadzenie sztandaru Klubu. Skład pocztu od lewej: Kazimierz Nykaza, Tadeusz Szumowski, Antoni Rak.
  3. Dobrochna Konrad wręcza kwiaty ks. Franciszkowi Szydłowskiemu, zaś podziękowania składa Zofia Majchrowicz (w głębi). Od prawej: Wincenty Dowojna, Tadeusz Barański, Krystyna Świertniak-Mateuszuk
  4. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Prezes Wincenty Dowojna wręcza Honorowe Odznaki Związku Sybiraków Dorocie Żurek i Edwardowi Chudzikowi.
  5. Teofil Mikulski odznaczony Honorową Odznaką Związku Inwalidów Wojennych oraz uhonorowany dyplomem za zaangażowanie i pracę na rzecz Klubu. W tle uczetnicy Zjazdu.
  6. Marsz Pamięci Polskiego Sybiru - Białystok 2010r. Uroczystość nadania Klubowi Pawłodarczyka Medalu Pro Memoria. Od lewej: trzeci sztandar Klubu - chorąży Tadeusz Szumowski, obok prezes Wincenty Dowojna.