ZWIĄZEK SYBIRAKÓW

KLUB PAWŁODARCZYKA

XIII Zjazd Ogólnopolskiego Związku Sybiraków Pawłodarczyków - Rewal 2010
XIII Zjazd Klubu Pawłodarczyka - Rewal w dniach 24-26 czerwca 2011 roku.
OPIS FOTOGRAFII:
  1. ZDJĘCIE ZBIOROWE UCZESTNIKÓW.
  2. Generał Brygady Andrzej Gwadera z 12-tej Szczecińskiej Brygady Zmechanizowanej honoruje naszych Kolegów Odznaką Honorową Związku Inwalidów Wojennych RP. Od lewej: Ryszard Michalczyk, Grzegorz Myśliński, Tadeusz Marszał, Mieczysław Wójcik. W tle Krystyna Mateuszuk-Świertniak.
  3. Prezes Wincenty Dowojna uhonorował pułkownika Stanisława Kimszala płaskorzeźbą z logo Związku Sybiraków.
  4. Pustkowo - uroczystość osłonięcia i poświęcenia znaku pamięci Pawłodarczyków. Poczet sztandarowy od lewej: Dorota Żurek, Tadeusz Tomaszewski, Regina Janiszek-Madej.
  5. Obelisk, który odsłoniliśmy w Pustkowie jest usytuowany na nadmorskiej promenadzie spacerowej z tablicą pamiątkową: Tym, którzy z Syberyjskiej Golgoty.