ZWIĄZEK SYBIRAKÓW

KLUB PAWŁODARCZYKA

XIX Zjazd Ogólnopolskiego Związku Sybiraków Pawłodarczyków - Rewal 2017
XIX Ogólnopolski Zjazd Klubu Pawłodarczyka im.Teofila Mikulskiego odbył się w dniach 16-23.06.2017 r w Rewalu
W Zjeździe wzięło udział 80 Pawłodarczyków.

17 czerwca o godz. 10.00 Zjazd otworzył prezes Klubu Wincenty Dowojna; wysłuchaliśmy Hymnu Sybiraków w wykonaniu młodzieży ze szkół z Obornik. Prezes przywitał naszych gości: Jana Srokę– Radcę Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordiana Borejko, Tadeusza Badowskiego – nauczyciela z Poznania, Mariana Żurowskiego – nauczyciela z Obornik - wraz z młodzieżą, oraz wszystkich uczestników Zjazdu. W krótkim wystąpieniu Jan Sroka przekazał wyrazy szacunku od Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jana Józefa Kasprzyka. Następnie odznaczył Medalem Pro Patria Tadeusza Badowskiego, od lat współpracującego z Klubem.
Prezes Kordian Borejko w serdecznych słowach przywitał zebranych i odznaczył Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków: Irenę Bujalską, Wincentego Dowojnę, Leopolda Granis, Teresę Hływa, Dobrochnę Konrad, Krystynę Kuratowską, Barbarę Maciesza, Zbigniewa Oskwarka, Eugeniusza Pachlę, Antoninę Witczak. Dwsie osoby nieobecne – ks. biskup Zdzisław Fortuniak i nauczyciel Krzysztof Wytyk (obaj z Poznania) zostaną odznaczeni w innym terminie.            
Dalsze uroczystości odbyły się na Placu Sybiraków w Rewalu. Na czele z pocztem sztandarowym Klubu nasi goście wraz z nami przeszli pod pomnik Sybiraków. Tu – po raz drugi w tym dniu – usłyszeliśmy Hymn Sybiraków, w wykonaniu młodzieży z Obornik. Radca Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jan Sroka  i prezes ZG Związku Sybiraków – Kordian Borejko, złożyli wieniec . Prezes Klubu Wincenty Dowojna wraz z delegacją złożył wiązankę kwiatów, zapaliliśmy znicze.
W godzinach popołudniowych w scenerii naszego pensjonatu „Jantar” wysłuchaliśmy koncertu rozrywkowego w wykonaniu młodzieży z Obornik.
Tego wieczoru przyjechały też panie z Muzeum Pamięci Sybiru z Białegostoku, by zebrać materiały wspomnieniowe Pawłodarczyków. Przywiozły nam wydawnictwo Muzeum, a także zaproszenia na XVII Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku.
W niedzielę 18 czerwca przywitaliśmy naszego dostojnego gościa – ks. biskupa Zdzisława Fortuniaka. To kapłan, który odprawił pierwszą mszę św. w marcu 1999 r w Kiekrzu k/Poznania, na inauguracyjnym Zjeździe, podczas którego został powołany Ogólnopolski Klub Pawłodarczyka Związku Sybiraków. A teraz byliśmy na XIX Zjeździe, i uczestniczyliśmy w 19. Mszy św. polowej w intencji żyjących i zmarłych Pawłodarczyków. Udaliśmy się na nią wszyscy do Pustkowa (6 km od Rewala). Przed jej rozpoczęciem wysłuchaliśmy Hymnu Sybiraków w wykonaniu młodzieży z Obornik. Mszę św. koncelebrowali: ks. biskup Zdzisław Fortuniak i ks. proboszcz Krzysztof Przybyło z kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela w Rewalu. Sekwencje śpiewane mszy wykonały nasze koleżanki: Barbara Maciesza i Sabina Michalska; „Ave Maria” i „Modlitwę” Bułata Okudżawy wykonał kolega Edward Daszkiewicz. Czytanie z Liturgii Słowa oraz komentarz do darów ołtarza – Aleksander Łukasiewicz. Po udzieleniu błogosławieństwa ks. biskup Zdzisław Fortuniak został odznaczony przez Radcę Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jan Srokę, Medalem Pro Patria. Następnie Klub Pawłodarczyka został uhonorowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Pustkowa certyfikatem nadania tytułu Przyjaciół Bałtyckiego Krzyża Nadziei (w 10. rocznicę wzniesienia Krzyża), oraz statuetką repliki Bałtyckiego Krzyża Nadziei. Wyróżnienie odebrał prezes Klubu Wincenty Dowojna.
Mieszkańcy Pustkowa i wypoczywający tu urlopowicze obejrzeli wystawę fotograficzną, obrazującą działalność Klubu, a przygotowaną przez kolegę Tadeusza Szumowskiego.
W TVP3 Szczecin ukazały się informacje o kolejnym Zjeździe Pawłodarczyków, a na łamach „Kuriera Szczecińskiego” – wywiady z nami.
W kolejnych dniach wiele czasu spędziliśmy na spotkaniach z paniami z Muzeum Pamięci Sybiru, a także w zespołach zainteresowań, czy na spacerach. Jedno popołudnie spędziliśmy z zespołem ludowym z Cerekwicy; były pieśni patriotyczne i przyśpiewki ludowe. Kolejne popołudnie i wieczór to ognisko, muzyka, doskonała zabawa.
XIX Ogólnopolski Zjazd Klubu Pawłodarczyka dobiegł końca. W dniu pożegnania tradycyjnie powiedzieliśmy sobie: do zobaczenia za rok.
Materiał przygotowała:Krystyna Świrniak-Mateuszuk
OPIS FOTOGRAFII:
 1. Zdjęcie zbiorowe uczestników XIX Zjazdu Klubu Pawłodarczyka 16-23.06.2017 r w Rewalu;
  • od lewej: poczet sztandarowy – Dobrochna Konrad, chorąży Zbigniew Oskwarek, Antonina Witczak. Dalej: biskup Zdzisław Fortuniak, Radca Jan Sroka,
  • z tyłu: Prezes Wincenty Dowojna, dyrektor szkoły z Poznania  Tadeusz Badowski.
  • z przodu: młodzież z Obornik.
  • z prawej: w czerwonych płaszczach członkowie Stowarzyszenia Szczecińskiej Komandorii Królewskiego Orderu Świętego Stanisława Biskupa Męczennika.
 2. Plac i pomnik Sybiraków w Rewalu, wieniec składają: Radca Jan Sroka i Prezes Kordian Borejko, ze zniczem Irena Sobczak. Poczet sztandarowy Klubu oraz uczestnicy Zjazdu.
 3. Plac i pomnik Sybiraków w Rewalu.
  • Od prawej: poczet sztandarowy - Antonina Witczak, chorąży Zbigniew Oskwarek i Dobrochna Konrad.
  • Z przodu: młodzież z Obornik.
  • W części środkowej: Radca Jan Sroka, Józef Witaszek, Prezes Kordian Borejko, oraz uczestnicy Zjazdu.
 4. Plac i pomnik Sybiraków w Rewalu.
  • Od prawej: Radca Jan Sroka, Stanisława Chęcińska, Prezes Wincenty Dowojna.
 5. Pustkowo, przed mszą św. polową;
  • od lewej: Beata Mróz, Anna Nowacka, Krystyna Mateuszuk, Barbara Maciesza, Sabina Michalska.
  • w drugim rzędzie stoją: Józef Witaszek ze Stowarzyszenia Szczecińskiej Komandorii Królewskiego Orderu Świętego Stanisława Biskupa Męczennika, obok członkowie tego Stowarzyszenia i uczestnicy Zjazdu.
 6. Pustkowo, przed mszą św. polową: Hymn Sybiraków; poczet sztandarowy Klubu
  • od lewej: Dobrochna Konrad, chorąży Zbigniew Oskwarek i Antonina Witczak;
  • w tle uczestnicy Zjazdu.
 7. Pustkowo, podczas Hymnu Sybiraków;
  • od lewej: Beata Mróz, Anna Nowacka, Jan Sroka, Krystyna Mateuszuk, Wincenty Dowojna, Józef Witaszek, Władysław Hadaj, Marek Matecki, Krystyna Piądłowska.
 8. Pustkowo, msza św. polowa w intencji żyjących i zmarłych Pawłodarczyków; koncelebrują: ks. biskup Zdzisław Fortuniak z Poznania i ks. proboszcz Krzysztof Przybyło z Rewala.
  • Z lewej: brat zakonny ze Zgromadzenia Serca Jezusowego z Puszczykowa.
 9. Pustkowo, msza św. polowa. Po zakończeniu liturgii mszy św. Radca Jan Sroka odczytuje akt nadania Medalu Pro Patria ks. biskupowi Zdzisławowi Fortuniakowi, i odznacza go.
 10. Przyjacielskie spotkanie po mszy św. - ks. biskup Zdzisław Fortuniak,  proboszcz Krzysztof Przybyło, Prezes Wincenty Dowojna.