ZWIĄZEK SYBIRAKÓW

KLUB PAWŁODARCZYKA

XVI Zjazd Ogólnopolskiego Związku Sybiraków Pawłodarczyków - Rewal 2014
XVI Zjazd Klubu Pawłdoarczyka - Rewal w dniach 20-26 czerwca 2014 roku.
pdfXVI Zjazd Ogólnopolskiego Związku Sybiraków Pawłodarczyków
OPIS FOTOGRAFII:
  1. ZDJĘCIE ZBIOROWE UCZESTNIKÓW.
  2. Medalem Pro Patria odznaczał dyrektor Wydziału Zagranicznego d/s. Kombatantów i Osób Represjonowanych pan Jan Sroka. Odznaczeni od prawej: Stanisław Alexandrowicz, Wincenty Dowojna, Mieczysław Wójcik, Krystyna Świertniak-Mateuszuk.
  3. Złotą Odznaką za Zasługi dla Związku Sybiraków odznacza Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko. Odznaczeni od prawej: Tadeusz Tomaszewski, Stanisław Alexandrowicz, Dobrochna Konrad, Władysław Hadaj, Mieczysław Wójcik.
  4. Rewal - Plac i Pomnik Sybiraków. Od lewej: dyr. Jan Sroka, Krystyna Świertniak-Mateuszuk, Kordian Borejko, Józef Świrko, Wincenty Dowojna, Władysław Hadaj, Karol Lehmann, Tadeusz Badowski, Tadeusz Szumowski, wójt gminy Rewal Robert Straburski.

PODZIĘKOWANIA