ZWIĄZEK SYBIRAKÓW

KLUB PAWŁODARCZYKA

XVII Zjazd Ogólnopolskiego Związku Sybiraków Pawłodarczyków - Rewal 2015
Związek Sybiraków Ogólnopolski Klub Pawłodarczyka im. Teofila Mikulskiego XVII Zjazd Klubu - Rewal w dniach 19-26 czerwca 2015 roku.
OPIS FOTOGRAFII:
  1. ZDJĘCIE ZBIOROWE UCZESTNIKÓW.
  2. Przemowa Dyrektora Wydziału Zagranicznego d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych pana Jana Sroki - gości Zjazdu.
  3. Przemowa gościa Zjazdu, Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego Związku Sybiraków pana Kordiana Borejko.
  4. Złotą Odznaką za Zasługi dla Związku Sybiraków odznaczył sekretarz Konrad Borejko. Widoczni: Barbara Płotkowiak, Karol Seifert, Karol Lehmann dziękujący w imieniu odznaczonych.
  5. Plac i Pomnik Sybiraków w Rewalu. Delegacja składa wieniec. Od lewej: Krystyna Świertniak-Mateuszuk, Jan Sroka, Hanna Alexandrowicz, Kordian Borejko.
  6. Plac i Pomnik Sybiraków w Rewalu. Od lewej: Wincenty Dowojna, Jan Sroka, Józef Porzecki - gość z Grodna.
  7. Plac i Pomnik Sybiraków w Rewalu. Poczet sztandarowy w strugach deszczu. Od lewej: Antonina Witczak, Tadeusz Tomaszewski, Dobrochna Konrad.
  8. Msza św. w Pustkowie. Podziękowanie za Mszę św. składają Krystyna Świertniak-Mateuszuk wraz z Tadeuszem Szumowski.
  9. Pustkowo podczas Mszy św. polowej w intencji Sybiraków przy Bałtyckim Krzyżu Nadziei. Uczestniczy, jak co roku, kilkaset osób. Od lewej; Hanna Alexandrowicz, Irena Bujalska, Krystyna Świertniak-Mateuszuk, Kordian Borejko.
  10. Pustkowo - Msza św. - poczet sztandarowy. Od lewej: Antonina Witczak, Tadeusz Tomaszewski, Dobrochna Konrad, młodzież ze szkół z Obornik. W ich wykonaniu Hymn Sybiraków, Czerwone Maki na Monte Cassino.