ZWIĄZEK SYBIRAKÓW

KLUB PAWŁODARCZYKA

XVIII Zjazd Ogólnopolskiego Związku Sybiraków Pawłodarczyków - Rewal 2016
XVIII Zjazd Klubu Pawłodarczyka im. dr Teofila Mikulskiego odbył się w dniach 17-24 czerwca 2016 roku w Rewalu.
17 czerwca do późnych godzin wieczornych recepcja pensjonatu „Jantar” przyjmowała gości Zjazdu. 18 czerwca o godz. 10.00 uroczystego otwarcia Zjazdu dokonał prezes Klubu Wincenty Dowojna. Wysłuchaliśmy Hymnu Sybiraków w wykonaniu młodzieży z Obornik Wlkp. Minutą ciszy uczciliśmy naszych zmarłych. Następnie prezes Dowojna powitał gości i uczestników Zjazdu. Nasi goście to: Jan Sroka – Dyrektor Wydziału Zagranicznego Urzędu ds Kombatantów i Osób Represjonowanych; dyrektorzy szkół z Poznania: Barbara Płotkowiak i Karol Seifert; nauczyciele: Krzysztof Wytyk z Poznania i Marian Żurowski z Obornik Wlkp.
Głos zabrał Jan Sroka, który przekazał wszystkim uczestnikom Zjazdu serdeczne pozdrowienia od Szefa Urzędu ds Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jana Józefa Kasprzyka, i z jego upoważnienia odznaczył Medalem Pro Patria Barbarę Płotkowiak i Karola Seiferta. Nieobecni na Zjeździe: Karol Lehmann i Wiesław Banaś, Medale Pro Patria otrzymają w innym terminie.

Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków Kordian Borejko przesłał na ręce prezesa Wincentego Dowojny list z podziękowaniem za zaproszenie na Zjazd i życzenia wszelkiej pomyślności jego uczestnikom. Treść listu odczytała rzecznik Klubu Krystyna Mateuszuk. Mieczysław Wójcik, prezes Stowarzyszenia Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich, odznaczył Medalem „Dziedzictwo Kresów Wschodnich” – Małgorzatę Muszyńską i Władysława Hadaja. Medale za Zasługi dla Obronności Kraju otrzymali: Wincenty Dowojna, Krystyna Mateuszuk i Tadeusz Szumowski.

Dyrektor Karol Seifert zrelacjonował przebieg X Marszu Pamięci młodzieży polskiej i rosyjskiej Stacja Gniezdowo – Las Katyński, który odbył się w kwietniu br. Uczestniczyła w nim młodzież szkół Poznania, Murowanej Gośliny, Obornik Wlkp. i Nowego Tomyśla, w sumie 150 osób, z nauczycielami.

Głos zabrała Dobrochna Konrad: „W 75 rocznicę Zbrodni Katyńskiej, w kwietniu ub. roku, w „Gazecie Wyborczej” ukazał się artykuł o moim ojcu, Stanisławie Pełce, zamordowanym w Charkowie, i o sybirackich losach mojej rodziny. Dzięki temu artykułowi w styczniu br odezwał się z Danii wnuk siostry naszego ojca, Jan. Nasz duński krewny chce popularyzować w swoim kraju wiedzę o Zbrodni Katyńskiej i losach rodzin pomordowanych oficerów WP. Najwięcej emocji naszego krewnego wywołuje fakt z życia naszej mamy, mówi więc: „Dla mnie Zofia była bohaterką, zdobywając się na odmowę przyjęcia obywatelstwa radzieckiego, za cenę dwóch lat łagru w Karagandzie i za cenę rozłąki z dziećmi”.

Następnie głos zabrała właścicielka pensjonatu „Jantar” Małgorzata Ruta, która serdecznie powitała uczestników Zjazdu; powiedziała m.in., że na czas naszego tutaj pobytu to my jesteśmy właścicielami „Jantaru”.
Uczestnicy Zjazdu przeszli z pocztem sztandarowym na Plac Sybiraków pod pomnik Sybiraków w Rewalu, gdzie ponownie wysłuchaliśmy Hymnu Sybiraków w wykonaniu młodzieży z Obornik Wlkp. Wieniec przy pomniku złożył dyrektor Jan Sroka, wraz z delegacją Pawłodarczyków: Wincentym Dowojną, Krystyną Mateuszuk i Tadeuszem Szumowskim.

W godzinach popołudniowych młodzież wystąpiła z koncertem wokalnym.

19.07, niedziela. O godz. 11.00 wyjechaliśmy autokarem na mszę św. polową do Pustkowa. To sołectwo jest odległe od Rewala o 6 km. Mamy tu swój obelisk z tablicą pamiątkową, usytuowany w centralnym punkcie bulwaru spacerowego. Odsłoniliśmy go w 2011 roku. Mamy także swoją wystawę plenerową, dotyczącą naszej działalności, przygotowaną przez Tadeusza Szumowskiego.

Msza św. w intencji Pawłodarczyków rozpoczęła się o godz. 12.00, celebrował ją ksiądz proboszcz Krzysztof Przybyło z kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela w Rewalu. Przybyło na nią jak zwykle kilkaset osób przebywających w okolicy na urlopach. Uroczyste wprowadzenie sztandaru przed ołtarz miało wyjątkową oprawę dzięki wspaniałemu otoczeniu. W procesji darów ołtarza szli: Józef Świrko, Krystyna Kurowska, Leopold i Czesława Granis, Zbigniew Oskwarek. Podniosłym akcentem mszy było wykonanie przez Edwarda Daszkiewicza, posła III kadencji na Sejm RP, pieśni „Ave Maria” oraz autorstwa Bułata Okudżawy „Modlitwa”.  Następnie  Edward Daszkiewicz wyrecytował wiersz nieznanego autora „A ja Cię kocham, Polsko”:
A ja Cię kocham Polsko! Wbrew kłamcom i tchórzom
wbrew szydercom i zdrajcom, łajdakom i wrogom
Tyś dla mnie Polsko Matką, dumą i ostoją
nadzieja oraz wiarą ….. przyszłością i drogą……
A ja Cię kocham Polsko! Tobie każde słowo
każda myśl w pacierzu zwracam się do Boga
Tyś Matko wśród kapliczek katedr oraz krzyży
Ucieczką i marzeniem gdy rani nas trwoga.
A ja Cię kocham Polsko! Dziękuję Panu
za każde doświadczenie rano i wieczorem
z Tymi co ze mną idą razem do Ojczyzny
niosąc Twojego Krzyża czułą metaforę
A ja Cię kocham Polsko!  Za Twój los niełatwy
za to że na mnie czekasz wierna i cierpliwa
bądź Matko pozdrowiona o każdej godzinie
oby nad Tobą Gwiazda Wolności świeciła
A ja Cię kocham Polsko! W imię Sióstr i Braci!
i naszych Przodków co tworzyli niepodległe dzieje
Tyś dla mnie Polsko pierwsza w modlitwie i czynie
Niech Cię Bóg błogosławi i daje nadzieję!
A ja Cię kocham Polsko! Przyjmij moje słowa
w imię Ojca i Syna i świętego Ducha
Bóg Honor i Ojczyzna niechaj będą zawsze
drogowskazem którego każdy Polak Sybirak słucha!

Edward Daszkiewicz słowem prowadził dary ołtarza. Wokalne sekwencje mszy św. wykonały: Barbara Maciesza i Sabina Michalska, która również czytała Słowo Boże. Modlitwę Wiernych czytał Karol Seifert.  Podziękowanie księdzu proboszczowi za liturgię mszy św. złożyli: Krystyna Mateuszuk i Tadeusz Szumowski.

20.07 poniedziałek. O godz. 8.20 wyruszyliśmy autokarem na wycieczkę do Świnoujścia. Zwiedziliśmy Fort Gerharda i Fort Anioła. Zostały one wybudowane w połowie XIX wieku i są najlepiej zachowane do obecnych czasów spośród pruskich nadbrzeżnych fortów artyleryjskich w Europie. Zwiedzających oprowadzają po nich studenci, ubrani w historyczne pruskie mundury. Od 2001 roku w Forcie ma swoją siedzibę Muzeum Obrony Wybrzeża Świnoujście.
W kolejnym dniu Zjazdu tradycyjnie mieliśmy ognisko z biesiadą, muzyką, tańcami.
Nasz gość, Krzysztof Wytyk, który prowadzi stronę internetową Pawłodarczyków, poświęcił nam jedno popołudnie, aby przybliżyć możliwość współpracy. Podał zainteresowanym kontakt do siebie.
Czas szybko mija i oto kolejny Zjazd zmierza ku końcowi. Żegnając się, życzymy sobie wzajemnie, by spotkać się na XVI Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru, 8 i 9 września w Białymstoku, lub na XIX Zjeździe Pawłodarczyków w 2017 roku w Rewalu.
Rzecznik Ogólnopolskiego Klubu Pawłodarczyka
Krystyna Świrniak-Mateuszuk
OPIS FOTOGRAFII:
  1. Świnoujście 20.06.2016r. Kompleks schronów - Miasto Podziemne. Po wojnie tutaj mieściła się bateria dział obrony wybrzeża.
  2. Świnoujście 20.06.2016r. Podziemne Miasto. Powojenne tajne Stanowisko Dowodzenia Polskiej Armii. Kapral prezentuje unikalny zabytek techniki militarnej.
  3. Twierdza Świnoujście 20.06.2016r. Fort Gerharda (XIXw.). Regiment Artylerii bronił stąd wybrzeża.
  4. Fort Gerharda żegna Pawłodarczyków salwą honorową.
  5. Uroczyste otwarcie XVIII Zjazdu. Przemawia Pan Jan Sroka dyr. Wydziału Zagranicznego Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych.
  6. Pustkowo - Msza Św. polowa w intecji Pawłodarczyków. Dary ołtarza składa małżeństwo Czesława i Leopold Granis.
  7. Podziękowanie za Eucharystię księdzu Krzysztofowi Przybyło. Podziękowania składają: Krystyna Mateuszuk i Tadeusz Szumowski (w płaszczu Komandorii św. Stanisława Biskupa Męczennika).
  8. ZDJĘCIE ZBIOROWE UCZESTNIKÓW.