O Nas

Ogólnopolski Klub Pawłodarczyka został powołany podczas I Zjazdu w marcu 1999 roku w Kiekrzu k/Poznania. Prezesem został Wincenty Dowojna. Nikt z uczestników I Zjazdu nie miał dalekosiężnych planów na organizację kolejnych Zjazdów, tymczasem w czerwcu 2008 roku odbył się już 10 jubileuszowy Zjazd. Oto niektóre z inicjatyw które udało nam się zrealizować w latach 1999-2008:

- Dwukrotne wyjazdy grupy Pawłodarczyków do miejsc zesłania, w poszukiwaniu grobów bliskich.

- Organizowanie (przez 6 lat) w czasie wakacji obozów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego w wieku 7 - 16 lat.

- Odsłonięcie Mogiły - Pomnika na cmentarzu Pachomowskim w Pawłodarze (2004 rok).

- Na przyjazd Papieża Jana Pawła II do Astany przesłaliśmy naczynia liturgiczne, stuły i alby.

- W 2005 roku podczas Zjazdu gościliśmy grupę osób z Pawłodaru, Majkajnu, Smoleńska. Byli to nauczyciele, dziennikarze, dwóch budowniczych Mogiły Pomnika w Pawłodarze - Kazacha Bułata Tokina i syna polskiego zesłańca z 1936 roku Wiktora Tatarianowicza.

- Od września 2007 roku Pawłodarczycy mają swoją stałą ekspozycje w Muzeum Golgoty Wschodu w Białymstoku, są tam kroniki wydane przez Klub, pamiatkowe medale, urna z ziemią z grobów Polaków zmarłych w okręgu pawłodarskim w latach 1940 -1946.

- Pawłodarczycy mają także swoje miejsce na kartach "Księgi Sybiraków 2006" wydanej przez Zarząd Główny Związku Sybiraków.

- Podczas 10. Zjazdu w czerwcu 2008 roku w Rewalu został odsłonięty obelisk "Na pamiątkę 10. Rocznicy istnienie Klubu Pawłodarczyka - Uczestnicy Zjazdów - czerwiec 2008 Rewal".

Aktualności

NEKROLOG


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 09.04.2015 r. zmarł członek naszego Klubu prof. Stanisław Alexandrowicz.
Urodził się 05.04.1931 r. w Wilnie. W wieku 9 lat został wywieziony z Łucka wraz z mamą i dwoma siostrami do obłasti pawłodarskiej w Kazachstanie, gdzie obie siostry zmarły. Zostały pochowane na cmentarzu w Majkainie.
Do Polski wrócił w 1946 r. wraz z matką. Z wykształcenia historyk. Wykładał na wyższych uczelniach w Polsce i za granicą.
Pogrzeb odbędzie się 16.04.2015 r. o godzinie 12.00 na cmentarzu parafialnym przy ul. Nowina w Poznaniu.

Cześć Jego pamięci.
Członkowie Klubu Pawłodarczyka.


ZJAZD 2015


ZJAZD 2014


PODZIĘKOWANIE

W imieniu Ogólnopolskiego Klubu Pawłodarczyka składamy serdeczne podziękowanie za wieloletnią współpracę Redaktorowi Naczelnemu rocznika "My, Sybiracy" wydawanego przez Łódzki Oddział Związku Sybiraków, Panu Jerzemu Rossowskiemu.
Łamy rocznika "My, Sybiracy" były zawsze dostępne dla Klubu Pawłodarczyka, o naszej bieżącej działalności i dla każdego z nas z naszą osobistą historią z lat wygnania.
Szanowny Panie Redaktorze, wiemy ile czasu Pan poświęcał, aby nasze teksty nabierały właściwego brzmienia, nie stawiał Pan wymagań co do zapisu na nowoczesnych nośnikach, także rękopisy przetwarzał Pan osobiście, aby je przygotować do druku.
Dziękujemy Panu za wielką życzliwość i życzymy wielu Przyjaciół w wybranej przez Pana działalności.
Z wyrazami szacunku
Rzecznik Klubu Pawłodarczyka - Krystyna Świrniak-Mateuszuk
Prezes Klubu Pawłodarczyka - Wincenty Dowojna


Medal PRO PATRIA

5 września 2013 roku podczas XIII Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku sztandar Ogólnopolskiego Klubu Pawłodarczyka został odznaczony medalem PRO PATRIA.
zobacz zdjęcia >>>