ZWIĄZEK SYBIRAKÓW

KLUB PAWŁODARCZYKA

sztandar 01

Historia powstania sztandaru:
 Głównym pomysłodawcą i wnioskodawcą ufundowania Sztandaru jest rzecznik Klubu kol. Krystyna Świrniak - Mateuszuk. To z jej inicjatywy i na jej wniosek podczas IX Zjazdu w czerwcu 2007 roku uczestnicy zaakceptowali, a następnie podczas zebrania wyjazdowego w Białymstoku powołali komitet organizacyjny ds. ufundowania sztandaru klubu.

Obiektywne trudności terytorialne, związane z rozproszeniem niemal po całej Polsce członków, spowodowały opóźnienie w podejmowaniu decyzji odnośnie formy (czy ma to być sztandar, czy może propożec), a także jego wyglądu do kolejnego X Zjazdu w 2008 roku.


sztandar 02Oto końcowy skład Komitetu Organizacyjnego ds. ufundowania sztandaru, którego pomysły, wnioski i ustalenia zaowocowały przy powstaniu tego sztandaru: 
przewodnicząca - Krystyna Mateuszuk
sekretarz - Michał Makautun
skarbnik - Tadeusz Barański
członkowie: Hanryk Pencak, Zofia Mojchrowicz, Wanda Sadowska, władysław Sadowski, Tadeusz Szumowski, Mieczysław Wójcik.
Sztandar zaprojektował Janusz Szuba - wnuk sybiraczki.
Sztandar został wyhaftowany przez Annę Staniszewską - twórczynie ludową z Łowicza.
Drzewce sztandar wykonała firma Makowski i Syn z Warszawy
Sztandar został poświęcony w dniu 31 maja 2009 w Kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela w Rewalu przez ks. kan. dr. Franciszka Szydłowskigo.

Medal PRO MEMORIA

10 maja 2010 roku Jan Stanisław Ciechanowski - Kierownik Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wyróżnił Związek Sybiraków - Klub Pawłodarczyka medalem "Pro Memoria".
medal 01medal 02medal dypmedal leg