ZWIĄZEK SYBIRAKÓW

KLUB PAWŁODARCZYKA

TYM, KTÓRZY ODESZLI...

PROF. STANISŁAW ALEXANDROWICZ

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 09.04.2015 r. zmarł członek naszego Klubu
 
prof. Stanisław Alexandrowicz.
alexandrowicz


Urodził się 05.04.1931 r. w Wilnie. W wieku 9 lat został wywieziony z Łucka wraz z mamą i dwoma siostrami do obłasti pawłodarskiej w Kazachstanie, gdzie obie siostry zmarły.
Zostały pochowane na cmentarzu w Majkainie. Do Polski wrócił w 1946 r. wraz z matką. 
Z wykształcenia historyk. Wykładał na wyższych uczelniach w Polsce i za granicą. 
Pogrzeb odbędzie się 16.04.2015 r. o godzinie 12.00 na cmentarzu parafialnym przy ul. Nowina w Poznaniu.
Cześć Jego pamięci. 
Członkowie Klubu Pawłodarczyka.

JERZY WALECKI

JERZY WALECKI
Wieloetni członek naszego Klubu.
Urodzony 17 sierpnia 1929 roku. Zmarł 24 września 2014 roku.
Został pochowany na Cmentarzu Miłostowski w Poznaniu w dniu 30 września 2014 roku.


Koleżanki i Koledzy z Klubu SybirakóW
Cześć Jego Pamięci.

DR TEOFIL MIKULSKI

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 15 kwietnia 2014 r. zmarł nasz drogi Kolega 
Teofil Mikulski
Pogrzeb odbędzie się 17 kwietnia o godzinie 13:00 
na nowym cmentarzu ofiar Katynia w Oliwie k. Wrocławia. 
Żegnamy Cię drogi przyjacielu, 

mikulski

Koleżanki i koledzy Sybiracy z Ogólnopolskiego Klubu Pawłodarczyka

TADEUSZ BARAŃSKI

sp tbaranski

JÓZEF ŚWIRKO

Losy naszych przyjaciół giną także dzisiaj,.
Niestety dopiero 5 czerwca 2017r. roku dotarła do nas smutna wiadomość o listopadowej śmierci naszego kolegi Józefa Świrko - "pawłodarczyka".
Cześć Jego Pamiięci i wdzięczna pamięć w modlitwie.